170217-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C- Calm, cool & collected

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.17


Common Errors In English Usage

ให้ข้อสังเกตุ การใช้สำนวน “calm, cool, and collected”

เป็นสำนวนเก่าแก่ ที่คำท้ายต้องใช้เป็น ‘past tense’ มิใช่ “collective”

โดยคำ “collected” แสดงนัยะ

“let me sit down a minute and collect my thoughts.”

American Heritage Dictionary

อธิบาย การใช้ “cool” โดยทั่วไป

เป็น คำอุทาน หรือ คำเรียกเป็นฉายาทางบวก (positive epithet)

ในการใช้ สำนวน ‘English slang’ มาตั้งแต่ ‘WW II’

และยืมไปใช้ในภาษาอื่น เช่น French และ German

แรกเริ่มใช้ความหมายว่า “excellent” หรือ “superlative”

ตอนต้น ทศวรรษ 1930 พัฒนาจากการใช้ในการพูดแบบ African American

นักดนตรี Jazz ใช้คำนี้จนแพร่หลายระหว่างทศวรรษ 1940

เป็นสำนวน slang แสดงทัศนคติทางบวกทั่วไป (generally positive sentiment)

ที่ยังคงใช้อยู่เป็นปัจจุบัน ยาวนานกว่าคำอื่นแบบเดียวกัน

คุณลักษณะสำคัญ ของ slang นี้คือ การพัฒนาความหมายที่มีอย่างต่อเนื่อง

มีความแปลกใหม่ ที่ทำให้คำนี้ยังยืนยง

คำ slang อื่นที่แสดงความหมายคล้าย “cool” มีเช่น

“bully” “capital” “hot”

“groovy” “hep” “crazy”

“nervous” “far-out” “rad”

“tubular” “def” และ “phat”

ที่ส่วนใหญ่ ไม่มีพลัง ที่ทำให้คงอยู่ เป็นที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น “cool”


American Heritage Dictionary

ให้รายการคำพ้องความหมาย กับ “cool”

คือ “calm” “composed” “collected” “imperturbable” “nonchalant”

ต่างเป็น คุณศํพท์ แสดงการ

“ไม่มีความตื่นเต้น/กระวนกระวาย”

โดยเฉพาะ ในเวลาที่มีความกดดัน (in times of stress)

โดยปกติ “cool” แสดง นัยความเป็นตัวของตัวเอง

และ อาจแสดงความ ทนงตน (aloofness) เช่น

‘Keep strong, if possible. In any case, keep cool. Have unlimited patience’

‘An honest hater is often a better fellow than a cool friend.’

โดย “calm” ชี้แนะ ‘ความเยือกเย็น’ (serenity)

ที่ทำได้ โดยก้าวข้ามความปั่นป่วนหรือวุ่นวายในใจ

(agitation or inner turmoil)

‘It was like coming across a bear in the woods; you were supposed to stand still and remain calm, against every impulse.’

ส่วน “composed” และ “collected”

เน้นที่่ “self-control” ที่ทำได้ด้วยการ ทำจิตใจให้เข้มแข็ง

(mental concentration) เช่น

‘The dancer was composed as she prepared for her recital.’

‘The witness remained collected throughout the questioning.’

และ “imperturbable” และ “unruffled”

แสดงนัย ความมีอุเบกขา (equanimity)

เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่อาจรบกวนจิตใจ เช่น

‘The crises of 1837 shook his previously imperturbable composure.’

และ “nonchalant” บรรยาย ท่าทางตามสบาย ที่อาจ ชี้แนะ ความมั่นใจ/ไม่กังวล เช่น

‘The nonchalant way of loggers with regard to injuries.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)