​สมดุล STEM


บทบรรณาธิการเรื่อง Looking inward at gender issues เขียนโดย Jeremy Berg ในวารสาร Science ฉบับวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ สะกิดผมว่าทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้ง ทั้งที่มันเป็นไปเอง และที่มีมาตรการจากฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องหมั่นไตร่ตรองทำความเข้าใจคือ เหตุปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลง คืออะไรบ้าง และทำไม


บทความนี้มองที่กิจการด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวรรม และคณิตศาสตร์) ของสังคมอเมริกัน ด้วยแว่นเพศภาวะ (gender)


เดี๋ยวนี้มนุษย์เรามี ๖ เพศนะครับ คือ LBGT + MF

L = lesbian, B = bisexual, G = gay, T = transsexual, M = male, F = femaleวิจารณ์ พานิช

๒๖ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)