วันที่ 41 "ศุกร์หรรษา ต้อนรับวันตรุษจีน" (27ม.ค.60)

วันเวลาก็เดินทางมาถึงวันศุกร์อีกแล้ว วันศุกร์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ ที่มาอยู่โรงเรียนนี้ วันนี้เด็ก ๆ ยังทำกิจกรรมตามปกติเช่น ช่วงทำกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจะมีกิจกรรมคารวะธรรม ซึ่งในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี จะมีคนกล่าวนำเป็นภาษาอังกฤษ แลวันศุกร์จะพูดเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือ ให้สอดคล้องวัฒนธรรมการแต่งกายที่ทุกวันศุกร์จะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และให้นักเรียนแต่ละชั้นไหว้กันตามลำดับชั้น โดยเรียงลำดับจากน้อง ๆ ป.1 ไหว้พี่ ป.2 น้อง ป.2 ไหว้ พี่ป.3 พี่ป.3 ไหว้พี่ ม.1 ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงชั้น ม. 6 จากนั้นประธานก็จะสั่งให้นักเรียนทำความเคารพครูท่านเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังมารยาทไทยและหลักความอาวุธโสให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ค่อนข้างเคร่งเรื่องการเคารพผู้ใหญ่ ดังนั้นการปลูกฝังนิสัยและวัฒนธรรมการไหว้จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการอยู่รวมกันแบบพี่แบบน้อง รักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกัน


วันนี้วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 และวันพรุ่งนี้วันที่ 28 มกราคม เป็นวันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็มีการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นเคย นั่นก็คือ ให้ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน แต่งกายด้วยชุดจีน จากนั้นก็ออกมาเล่าประวัติความเป็นมาและกิจกรรมที่ทำในวันตรุษจีนให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ตลอดจนครูบาอาจารย์ฟัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งใจฟังและดูมาก เพราะพี่ ๆ แต่งกายด้วยชุดจีนกี่เพ้าอย่างสวยงามค่ะ สวัสดีวันหยุด สวัสดีวันปีใหม่จีน เจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 2 / 2559)ความเห็น (0)