วันที่ 40 "ชื่นชมยินดี"(26 ม.ค.60)

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่มีกิจกรรมดี ๆ ทุก ๆ วันพฤหัสบดี นั่นก็คือกิจกรรม "ชื่นชมยินดี" วันนี้ก็เช่นเดียวกัน วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม มีกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาว่ายน้ำที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ที่พิเศษกว่านั้น คือ มีเด็กนักเรียนชั้น ป.2/2 เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในครั้งนี้ด้วย จำนวน 4 คน และกวาดรางวัลต่าง ๆ มาเพียบ โดยมีนักเรียนไปไปแข่งประมาณทั้งหมด 6 คน ก็ได้รับรางวัลกลับมาทุกคน ถือเป็นความภาคภูมิใจของตัวนักเรียนเอง ผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนและครูประจำชั้น กีฬาว่ายนำ้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าส่งเสริมเด็กไทย เพราะเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมาก จากการสอนนักเรียนทั้ง 4 คนที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ มีนักเรียน 3 คน ที่เรียนหนังสือเก่งและเป็น top ten เรื่องการเรียนเช่นกันค่ะ แต่มีอีก 1 คน ที่เป็นเด็กที่มีสมาธิสั้น การเรียนไม่ค่อยดีเท่าสามคนที่กล่าวมา แต่ก็ค้นหาตัวเองเจอว่าชอบและรักที่จะทำสิ่งใด ก็ทำได้อย่างเต็มที่ แต่การเรียนก็ไม่ทิ้งค่ะ เรียนไม่ดีที่สุดแต่กีฬาก็ไม่แพ้ใครค่ะ


นอกจากจะมีกิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนแล้ว ยังมีการชื่นชมยินดีกับคุณครูที่เพิ่งจะรับปริบัตรจากสองสถาบัน นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาลัยเชียงใหม่ ที่พึ่งรับปริญญาบัตรไปเมื่อต้นเดือนมกราคมและเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ก็ขอแสดงความยินดีกับครุศาสตร์บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทั้งสามท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 2 / 2559)ความเห็น (0)