วันที่ 28 ช่วยการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ (26 ธันวาคม 2559)

เริ่มต้นวันใหม่ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม

ในวันนี้ฉันก็มีหน้าที่ที่ต้องทำคือหน้าที่ในการสอนนักเรียนและหน้าที่ในการช่วยงานครูพี่เลี้ยงที่จะประเมินวิทยฐานะความก้าวหน้าทางวิชาการจากคศ.1สู่คศ.2 ฉันก็จะช่วยเหลือครูเต็มที่เท่าที่จะช่วยได้

ก่อนอื่นงานที่ฉันได้ช่วยครูพี่เลี้ยงก็คือการจัดและออกแบบสถานที่ให้น่าชม ฉันและครูพี่เลี้ยงก็ได้นำของที่มีอยู่ในโรงเรียนนำมาประดับตกแต่งรวมๆเข้าด้วยกัน อันไหนที่พอจะวางอยู่ด้วยกันได้ก็จัดวาง จากนั้นก็จัดโต๊ะ รูปแบบการจัดโต๊ะของเราและครูพี่เลี้ยงก็นำโต๊ะที่มีอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์มาจัดๆ หันหน้าเข้าหากันบ้าง สุดท้ายก็พอดีกับพื้นที่ จากนั้นก็นำเอาผ้าปูโต๊ะมาปูทับโต๊ะ และจัดรูปแบบที่คิดว่าดูดีที่สุด

เมื่อสถานที่พร้อมแล้ว พวกเราก็นำของที่จะจัดโชว์นำมาจัดวางในแต่ละพื้นที่ ให้เข้าที่และจัดหมวดหมู่ให้เข้ากัน

ปรับปรุงส่วนที่ยังขาดไป เช่น หน้าปกโครงงานของนักเรียนบางเล่มก็ชำรุดแล้ว จึงทำการพิมพ์และปริ้นมาใส่ใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิมเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและให้น่าชมมากยิ่งขึ้น

การตกแต่งบอร์ดผลงานให้สวยงามน่าชม โดยมีการจัดแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ และทำการติดดอกไม้เพื่อความสวยงาม

งานในการจัดตกแต่งสถานที่เพื่อต้อนรับการประเมินของครูพี่เลี้ยงนั้นถือว่าเป็นงานรองจากงานสอน เพราะเมื่อถึงคาบสอนเราก็ต้องกลับไปสอนนักเรียนก่อนและเมื่อถึงคาบว่างเราจึงมาช่วยกันทำงานอีกรอบ ถือเป็นการทำงานที่รวดเร็วและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ฉันก็ได้แต่หวังว่าครูพี่เลี้ยงจะผ่านการประเมินในครั้งนี้ เพราะมันคือการทำงานร่วมกันของฉันและครูพี่เลี้ยง ถ้าครูพี่เลี้ยงผ่านการประเมินฉันก็พลอยดีใจไปด้วย ขอให้ผ่านนะคะ :)

และการทำงานในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ให้ฉันได้มีความรู้ ทักษะในการนำไปปฏิบัติในการทำผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเองในอนาคต ขอบคุณประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะ :)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)