นักการเงินบริษัทเอกชน

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการทำงาน

-เคยเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินที่ University of Missouri-Columbia สหรัฐอเมริกา

-ทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ฝ่ายการลงทุน

-ทำงานที่ บลจ.กสิกรไทย ด้านกองทุนรวม

-ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) บลจ.แอสเซท พลัส

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ

ลักษณะผู้นำที่ดีของ ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์

มีความรู้

สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจกองทันรวมในธนาคารไทยพาณิชจ๋าธนาคารกสิกรไทย และเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์

มีวิสัยทัศน์

มองการไกล มีความชัดเจน มุ่งมั่นตั้งใจทำตามเป้าหมาย

เป็นนักคิดวิเคราะห์

เป็นนักพัฒนาต่อยอดขยายขอบเขตธุรกิจไม่หยุดอยู่แค่ธุรกิจหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ มองเห็นศักยภาพของธุรกิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เงินเปรียบเสมอพระเจ้า?ความเห็น (0)