เอาออก 30 (6 ธันวาคม 2559)

กิจกรรมวันนี้เป็นเรื่องของการนับบล็อก โดยมีกติกาคือ ให้นักเรียนตักบล็อกจากในปี๊บ 1 ครั้ง ให้ได้จำนวน 30 อัน นักเรียนคู่ไหนที่สามารถตักบล็อกได้ใกล้เคียงกับ 30 ที่สุดจะเป็นผู้ชนะ จากนั้นจึงให้นักเรียนได้เสนอแนวคิดในการนับจำนวนบล็อกที่ตักขึ้นมา จากการสังเกตดูนักเรียนทำกิจกรรมจะเห็นได้ว่า นักเรียนมีความพยายามในการตักบล็อกให้ได้ 30 อันพอดี โดยส่วนใหญ่จะคิดก่อนตักเพื่อกะปริมาณ เมื่อนักเรียนตักขึ้นมาแล้วก็ทำการนับจำนวนบล็อกโดยวิธีต่างๆที่เคยได้เรียนรู้มา จากการนำเสนอของนักเรียนสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้

  • นักเรียนนับบล็อกที่ตักได้ทีละอัน
  • นักเรียนนำบล็อกมากองทีละ 5 แล้วนับ
  • นักเรียนนำบล็อกใส่ในรางสิบแล้วนับทีละ 10 จากนั้นจึงนับส่วนที่เหลือที่ไม่ถึง 10

จากที่นักเรียนได้นำเสนอมาจะสังเกตได้ว่าไม่มีนักเรียนคู่ไหนเลยที่จะสามารถตักบล็อกได้ 30 พอดี ส่วนมากจำนวนที่ใกล้เคียงกับ 30 จะเป็นจำนวนที่มากกว่า 30 ขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)