เส้นจำนวน (1 ธันวาคม 2559)

ในบทเรียนการนับจำนวนที่กว่า 10 ที่ผ่านมา กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วแสดงวิธีในการนับที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนก็แสดงออกมาอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น

  • นับเพิ่มทีละหนึ่งโดยใช้ปากกาแต้มส่วนที่นับไปแล้ว
  • ใช้บล็อกวางบนรูปแล้วนำบล็อกไปใส่ในรางสิบ
  • เขียนตัวเลขติดบนรูป
  • วงกลมรูปทีละ 2
  • วงกลมรูปทีละ 5
  • วงกลมรูปทีละ 10
  • นักเรียนใช้วิธีการนับเส้นจำนวนที่เป็นขีดเล็กๆทีละ 1
  • ใช้ปากกาจิ้มระหว่างช่องทีละ 1
  • นับเพิ่มทีละ 5

แล้วบทเรียนในวันนี้จะเป็นการให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปในเส้นจำนวน ซึ่งครูจะมีเส้นจำนวนมาให้ แล้วให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงในช่องว่าง แล้วแสดงวิธีคิด

ซึ่งจากการนำเสนอผลงานของนักเรียน จะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถเติมตัวเลขลงในช่องว่างได้ถูกต้อง โดยมีการแสดงวิธีคิดดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)