เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา

…พัฒนาบุคลากร...ศาสตร์ของพระราชา...

17-20 มกราคม 2560 กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เก็บภาพมาฝากตามนี้ค่ะ


ท่าน ผอ.วรวิทย์ ให้ความรู้เรื่องศาสตร์ของพระราชา ที่ กศน.อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ ที่ตั้งอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จ และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ที่ตั้งตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการฝึกอบรมวิชาขีพให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และกำลังจะออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำ มีงานเกี่ยวกับเกษตรกรรม สวนป่า เลี้ยงสัตว์ การทำบ้านดินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีทางธรรมชาติพระราชนิเวศน์มฤคทายวรรณ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ยังคงซึ่งไว้เขตพระราชฐาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นค่ายพระรามหก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด) เพื่อใช้ในการฝึกรบสนับสนุนทางอากาศอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ที่ตั้งอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัดห้วยมงคล ที่ตั้งตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนด้วยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผสกนิกรได้มีฐานะดีขึ้น ประชาชนมีสุขกันทั่วหน้า ทรงอุปถัมภ์วัดห้วยมงคลไว้ให้เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับชาวบ้านอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่พ่อขุนรามคำแหง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพลินวาน ที่ตั้งอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมความสุข โดยรวบรวมเรื่องราวมากมายในอดีตไว้ เพื่อให้ความทรงจำดี ๆ ของวันวานย้อนคืนกลับมาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้คนยุคหลังบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)