​170211-4- ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Brochure & leaflet & pamphlet

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.10

Ref.#596046


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “brochure”

(เน้น พยางค์ สอง shoo r) ว่า “broh-shoo r

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “leaflet”

(เน้น พยางค์ แรก leef) ว่า “leef-lit”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “pamphlet”

(เน้น พยางค์ แรก pam) ว่า “pam-flit”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า “brochure”

มี ต้นรากจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง

การเย็บ =”to stitch”

คือ “สมุดเล่มเล็ก ปกกระดาษ”

ตาม ธรรมดา “ไม่มากเกินกว่า 24 หน้า”

ขณะที่ “leaflet”

คือ แผ่นพับขนาดเล็ก” ของสิ่งพิมพ์

ตาม ธรรมดา “ไม่ยาวเกินกว่า 4 หน้า”

ส่วน “pamphlet”

คือ “สิ่งพิมพ์ ไม่มีปก”

“ขนาดน้อยกว่า 100 หน้า” เย็บรวม” หรือ “ใช้ลวดยึดติดกันไว้”

บ่อยครั้ง มีการใช้ทั้งสามคำ นี้ใช้สลับแทนกัน

โดยเป็นที่เข้าใจ

“ในเมื่อทั้ง วงการพิมพ์ และผู้ทำพจนานุกรม”

ไม่เคยมีความเห็นตรงกัน

“ในการให้ความหมายที่แน่นอน ของแต่ละคำ”

ถ้าหากสิ่งพิมพ์นั้นค่อนข้างเล็ก ควรเรียก “leaflet”

ถ้่ามีขนาดใหญ่กว่า ควรเรียก “brochure”

และถ้าขนาดเกือบเท่าหนังสือเล่มเล็ก ควรเรียก “pamphlet”


Merriam-Webster Dictionary

ให้รายการ คำพ้องความหมาย กับ “brochure” เช่น

“booklet” “pamphlet” circular”

“flyer” (flier) “folder” และ “leaflet”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)