Hiker   

เราๆ ท่านๆ คงจะได้ยินคำกล่าวที่ว่า กินมากนอนมากทำให้อ้วนมาบ้างไม่มากก็น้อย  วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่นอนไม่น้อย (เช่น ผู้เขียน ฯลฯ) มาฝากครับ...

อาจารย์ดอกเตอร์สัญจัย อาร์ ปาเตล (เข้าใจว่า มีเชื้อสายอินเดีย ทำให้ชื่อคล้ายคำ สัญชัย ผู้เขียน) ทำการศึกษาข้อมูลจากพยาบาลผู้หญิงในสหรัฐฯ มากกว่า 68,000 คน ติดตามไปนาน 16 ปี

ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่นอนคืนละ 5 ชั่วโมง หรือน้อยกว่านั้น มีความเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 33 ปอนด์ หรือประมาณ 15 กิโลกรัม ประมาณ 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่นอนคืนละ 7 ชั่วโมง

อาจารย์ท่านกล่าวว่า สาเหตุที่การนอนน้อยมีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนยังไม่เป็นที่ทราบกันแน่ชัด

 ทว่า... มีสมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้ 2 ประการได้แก่

  1.  ภาวะอดนอนอาจทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมความรู้สึกหิว (appetite) และการเผาผลาญอาหาร (metabolism) เปลี่ยนแปลง ทำให้ความรู้สึกหิวเพิ่มขึ้น และการเผาผลาญอาหารลดลง
  2. ภาวะอดนอนทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนเพลีย (fatigue) ความรู้สึกอ่อนเพลียทำให้รู้สึกอยากกินชดเชยเพิ่มขึ้น และไม่อยากออกกำลังกาย... เลยอ้วนเลย

การนอนหัวค่ำหน่อย ตื่นเช้าหน่อย และนอนให้ได้ประมาณคืนละ 7 ชั่วโมงน่าจะดีกับสุขภาพ

ท่านที่มีปกตินอนน้อย และไม่ง่วงในเวลากลางวัน... แม้จะนอนน้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมงก็ไม่ต้องตกใจครับ

คนเราแต่ละคนมีนาฬิกาชีวิตต่างกัน... บางคนต้องการนอนมากหน่อย บางคนต้องการนอนน้อยหน่อยถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านนอนหลับสนิทดีทุกคืนครับ

    แนะนำให้อ่าน:                                   

    แหล่งข้อมูล: