ทอดกฐินสามัคค

หลังออกพรรษา เป็นเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งถือเป็นการทำบุญมหากุศล ที่มักไม่ทำคนเดียว ต้องรวบรวมคนจำนวนมากช่วยกัน เพื่อเฉลี่ยส่วนบุญกันไป และ มักมีผู้หลักผู้ใหญ่รับเป็นประธานทอดกฐิน เรียกว่า กฐินสามัคคี
การทอดกฐินสามัคคี โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประธาน จึงมีบารมีเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วย ๒ ประการ คือ
๑. เพื่อสะสมบารมี และ
๒. เพื่อเช็คบารมี

[ ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๙,๐๙:๔๐:๑๒ ]