การคิดที่ดีคือ "การทำ" ที่ยากที่สุด

การคิดที่ดีคือ "การทำ" ที่ยากที่สุด ไม่เชื่อถามนิวตัน หรือ สิทธัตถะดูได้

คนเราส่วนใหญ่มัก “คิด” กันว่า การทำ สำคัญกว่าความคิด แต่เรามีความเห็นตรงข้ามมานานกว่า ๓๐ ปีแล้วว่า “การคิดที่ดีคือ “การทำ” ที่ยากที่สุด”…ไม่เชื่องลองมองนิวตัน กะสิทธัตถะ เป็นบทเรียนก็ได้

....เพียงแค่ลมหายใจผ่านเข้าออกจมูก พพจ. (ผู้ซึ่งไม่เคยลงแรงกระทำสร้างกระต๊อบสักหลัง) คิดหลักปฏิจจสมุปปาทได้ จนกลายเป็นทฤษฎีสูงสุดของศาสนาของท่าน (ใครจะเชื่่อหรือไม่ก็แล้วแต่ปัจจักตังเทอญ) .จนวันนี้หลายท่านได้บรรลุธรรมด้วยความคิดอันวิเศษนี้

...เพียงแค่ลูกไม้หล่นใส่หัว ท่านนิวตันคิดคำนวณ และสร้างสูตรแรงโน้มถ่วงของโลกได้ จนวันนี้มนุษย์เราสามารถเดินทางท่องอวกาศได้ นำอินเตอร์เน็ตสู่โลกได้ กทน.มีได้วันนี้เพราะมี "คนทำ" ก็จริงอยู่ แต่อย่าลืมคนคิดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ๓๕๐ ปีคือเซอร์ไอแซค นิวตัน

..เรายังเคยถามมานานแล้วด้วยว่าถ้าพพจ. มีช่องท่างเชื่อมต่อ กทน. ได้ ท่านจะเขียนอนุทินหรือบันทึก มากเพียงใด และเนื้อหาจะเป็นอย่างไร เดาว่าคงไม่ใช่ให้ท่องนโมตัสสะ ภควโตฯ เป็นแน่ และท่านจะได้ดอกไม้สักกี่ดอก (หากไม่ใช้ยศ และนามจริง) ๕๕๕

--คนถางทาง (กพ. ๖๐)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

Yes.

The Buddha says we can learn by 1) imagination; 2) listen&read; and 3) practice (doing).

The right view (or theoryl; สัมมาทิฏฐิ) is FIRST of the ariya-magga (มรรค ๘). Without the right view what we do (bodily, verbally and mentally) are more likely 'wrong'.

How to get the 'right view'?

The Buddha says we can learn what right by 1) imagination right; 2) listen&read right; and 3) practice (doing) right. Here is where The Buddha's Teaching comes in. He tells us a few things like "Don't blindly believe in... but think and reason by ourselves ... if this thing is kusala (กุศล; not harming self, others and environment; happy and beneficial) then it is 'right', otherwise it's NOT.

So the way has been foretold over 2600 years ago. These days, we are too busy (with the changing world; anicca). We attach to those changes and become stressed (dukkha). We should let things go the way they go for our sake (because we really just another factor; a small part of the cause-effect flow; the law of kamma which is 'anatta' - for any, non-particular, self).

เขียนเมื่อ 

ท่าน SR เขียนอะไรได้ลึกซึ้งมาก และมักจะตรงกับแนวคิดเราเสมอ ขอท่านจงอยู่ยืนยาว เป็นเนื้อนาบุญของไทยและโลก ว่างๆจะไปเยี่ยมที่ ออสซี่ (หากมีเงินเหลือพอ ๕๕)

เขียนเมื่อ 

ไม่คิด แต่ลงมือทำ...มัวแต่คิด..เลยไม่ได้ทำ...(เป็นงั้นมัง...เจ้าค่ะ..เลยยาก..อิอิ)