อบรมเชิงปฏิบัติการ

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายวิชาเลือก และ รายวิชาบังคับ (ซ่อม) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

โดยมี ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรวจเยี่ยมการออกแบบทดสอบ

ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)