รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไทร และคณะครูอำเภอบางไทร

ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

มีนักเรียนร่วมกิจกรรม ประมาณ ๙๕ คน โดยแบ่งกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน และร่วมร้องเพลงที่แต่งเพื่อน้อมถวายความอาลัยในรัชกาลที่ ๙ ณ โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)