จากโครงงาน .... สู่....งานอาชีพ....รายได้ระหว่างเรียน

หากครูผู้สอน เข้าใจ และมีความมุ่งมั่น ในการจัดกิจกรรมโครงงานแล้วไซร้... ย่อมไม่ยากที่จะนำทางนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ ตามจุดประสงค์

จากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน ในการเรียนวิชาภาษาไทย

นอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีม เรียนรู้กระบวนการ

ทำงานด้วยการ ปฏิบัติจริงโดยการคิด วิเคราะห์ และสรุปผลแล้ว

เด็ก ๆ ที่ทำโครงงานได้ดี ยังสามารถนำผลของโครงงานนั้นไปปรับปรุง

ประยุกต์ และพัฒนาเพื่อนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย

ดังเช่น เด็ก ๆ ชั้น ป.๕ กลุ่มนี้
(จากซ้าย) เด็กชายภูฤทธิ์ เรียบร้อย เด็กชายธนวัฒน์ นิลดำ

และเด็กหญิงพัชราภา แก่นจันทร์ ที่คิดทำ " ปลาหมึกยัดไส้ลาบ"

แล้วนำมาประยุกต์เป็น " ลาบซ่อนหา" โดยใช้แผ่นเกี๊ยวแทนปลาหมึก

เนื่องจาก ถ้าใช้ปลาหมึกต้นทุนจะสูงเพราะปลาหมึกมีราคาแพงและ

ไม่มีขายทุกวันi


คุณมะเดื่อสนับสนุนให้เด็ก ๆ ทำ " ลาบซ่อนหา" มาจำหน่ายที่โรงเรียน

ในตอนเที่ยง และทำจำหน่ายในวันหยุดเสาร ์ - อาทิตย์ที่หน้าบ้าน

ของนักเรียนด้วย เด็ก ๆ ช่วยกันทำในตอนเย็นหลังเลิกเรียน

และจำหน่ายในอีกวันหนึ่ง ทั้งนี้คุณมะเดื่อจะให้คำปรึกษากับเด็ก ๆ

ตลอดเวลาเมื่อเด็ก ๆ พบกับปัญหา
จากการจำหน่ายลาบซ่อนหาของเด็ก ๆ ในสัปดาห์ก่อนเป็นเวลา ๔ วัน

( อังคารที่ ๓๑ มกราคม - ศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เด็ก ๆ จะลงทุน

วันละประมาณ ๑๐๐ - ๑๖๐ บาท จำหน่ายรวมกำไรทั้งสิ้น ได้ ๕๐๐ บาท

เด็ก ๆ นำกำไรมาแบ่งกันได้คนละ ๑๖๐ บาท ( เหลือเศษนำไปรวมกับต้นทุน

ในการจัดซื้อของมาทำในครั้งต่อไป)

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยโครงงานนี้ นอกจาก

นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงแล้ว ยังช่วยให้

นักเรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนางาน

ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเป็นการจัดกิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ถึงแม้ว่า ในการจัดกิจกรรมการสอนโดยโครงงาน อาจจะมีความ

ยุ่งยากพอควรในการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ แต่หากครูผู้สอน

เข้าใจ และมีความมุ่งมั่น ในการจัดกิจกรรมโครงงานแล้วไซร้...

ย่อมไม่ยากที่จะนำทางนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ ตามจุดประสงค์

อย่างแน่นอน.....เป็นกำลังใจให้กับคุณครูผู้มุ่งมั่นทุกคนจ้ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (9)

นายอานนท์ ภาคมาลี
IP: xxx.68.6.80
เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจ้ะ คุณหมอแด

ฝึกทักษะ วิชาชีวิต

กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-สวัสดีครับพี่ครู

-กิจกรรมของเด็กๆ น่าสนใจมาก นะครับ

-การสร้างแรงบันดาลใจสำคัญมาก ๆครับ

-ผมชอบวิชานีิ้ ส.ป.ช. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต...555

-ขอบคุณครับ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะลุงวอ

วิชาชีพ สามารถสอนให้เด็ก ๆ

มีอาชีพได้ในอนาคต

หวังว่าสักวัน ข้างหน้าเด็ก ๆ คงได้นำไปใช้จ้

เขียนเมื่อ 

หวัดดีน้องเพชร ที่เป็นเม็ด ๆ

ในใบตองนั่น ตะขบหรือเปล่าจ๊

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมน่าสนใจ น่าสนุก ที่สำคัญเด็ก ๆสามารถนำไปหารายได้ตั้งแต่ยังเล็ก ชื่นชมคุณครูมาก ๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ GD ที่กรุณาแวะมาทักทายและให้กำลังใจจ้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณ Adam

การจัดการเรียนการสอน

โดยโครงงานเป็นกิจกรรมที่ครู

ต้องจัดสอนนักเรียนเพื่อให้เด็ก

ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

และให้เด็กได้รู้จักคิด วิเคราะห์

แก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนางาน

ให้ก้าวหน้าต่อไป แต่ทั้งนี้ครูผู้สอน

ต้องคอยดูแลช่วยเหลือและสนับสนุน

ให้เด็กมีความเชื่อมั่นตลอดเวลาด้วยจ้ะ

ขอบคุณที่แวะมาทักทายและให้กำลังใจจ้ะ