วันที่ 37 กรอกคะแนนกลางภาค (9 มกราคม 2560)

" สวัสดีเช้าวันจันทร์ ... อยากได้อะไรก็ต้องได้ "

เช้าวันนี้...มาโรงเรียนค่อนข้างที่จะเช้า เพราะครูพี่เลี้ยงเป็นเวรประจำวัน เราจึงต้องดูแลนักเรียนจดการบ้านตามบนกระดาน และคอยดูแลนักเรียนไม่ให้ไปเล่นซนที่ไหน!

ในชั่วโมงแรก...วิชาภาษาไทย วันนี้ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกและแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ในสระ เออ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนแต่งออกมาค่อนข้างที่จะโอเค แต่ยังมีบางคนที่ยังเขียนคำและสะกดคำไม่ค่อยถูกต้องทำให้บางประโยคความหมายที่ได้ไม่เหมือนกับที่นักเรียนต้องการจะสื่อความหมายให้ครูเข้าใจได้

ในตอนบ่าย...ชั่วโมงคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาณความจุของสิ่งของที่เป็นของเหลว นักเรียนค่อนข้างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงทำให้กิจกรรมที่เตรียมมาค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ

หลังจากสอนเสร็จ... ภาระกิจต่อไปคือกรอกคะแนนสอบ คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะและเขียน ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งขั้นตอนการลงบอกได้เลยยุุ่งยากหลายขั้นตอนได้เลยทีเดียว ยังดีที่เรายังมีครูพี่เลี้ยงคอยช่วยและดูอยู่ข้างหลังและคอยบอกคะแนนรายบุคคลให้เรากรอก
บรรยากาศการลงคะแนนของคณะครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)