170205-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Borrow & lend & loan

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.0

Ref.#595961


Borrow และ lend และ loan

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “borrow” และ “lend”

ถ้าคุณ “borrow” บางสิ่ง ที่เป็นของ คนอื่น หมายถึง

“นำมาใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และจากนั้น ส่งคืน” เช่น

‘Could I borrow your car?’

‘I borrowed this book from the library.

ถ้าคุณ “lend” บางสิ่งที่เป็นของคุณ ให้แก่คนอื่น หมายถึง

“คุณยอมให้พวกเขา มีและใช้ สิ่งนั้น ช่วงระยะเวลาหนึ่ง” เช่น

‘I lent her $50.’

‘Would you lend me your calculator?’

รูป past tense และรูป participle “-ed” ของ “lend” คือ “lent”

ข้อควรระวัง:

ตามปกติ ไม่กล่าวเกี่ยวกับการ “borrow” หรือ “lend” สิ่งที่ไม่อาจเคลื่อนย้าย

อย่ากล่าวว่า “Can’t I borrow your garage next week?”

ต้องกล่าวว่า “Can I use your garage next week?” เช่น

‘You can use out washing machine.”

ในทำนองเดียวกัน

ตามปกติ ไม่กล่าวว่า “He lent me his office while he was on holiday.”

ให้กล่าวว่า “He let me use his office while he was on holiday.’ เช่น

‘She brought them mugs of coffee and let them use her bath.’


Collins English Dictionary

อธิบายว่า การใช้ “off” ตามหลัง “borrow”

ที่แต่ก่อน เคยถือ ว่า “ไม่ถูกต้อง”

หากแต่ ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับได้ ในการใช้ไม่เป็นทางการ


Cambridge English Dictionary

อธิบาย การใช้ “lend” และ “borrow” ทางไวยากรณ์

โดยที่ “lend” หมายถึง

“giving” บางสิ่ง แก่ บางคน “for a short time”

โดยคาดหวังว่า คุณจะ “get it back”

รูป past simple และ รูป “-ed” คือ “lent” เช่น

‘I never lend my CDs to anyone.’

‘I lent Gary $30.” (โดยหวังว่า Gary จะใช้คืนให้)

โดยที่ “borrow” เป็น กริยา หมายถึง

“get” บางสิ่ง จาก บางคน

โดยที่ ตั้งใจจะคืนให้ หลังจากระยะเวลาสั้นๆ เช่น

‘Could I borrow your pen for a minute, please?’

‘Laura used to borrow money from me all the time.’

ความผิดพลาดที่เกิดบ่อย

เมื่อคุณ “give” บางสิ่ง หมายถึง คุณ “lend” สิ่งนั้น

เมื่อคุณ “get” หรือ “receive” บางสิ่ง หมายถึง คุณ “borrow” สิ่งนั้น เช่น

‘Can I borrow your dictionary?’


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย ความเกี่ยวข้องของ “loan” และ “lend”

อ้างว่า กริยา “loan” ที่พวกมาตั้งรกรากในอเมริกา นำมาด้วย

และยังคงใช้อยู่ ขณะที่ใน Britain เลิกใช้ และ คน อังกฤษ มาพบ และถือว่าเป็นคำท้องถิ่น

แต่นักวิจารณ์อ้างประวัติของคำ ว่ามาจาก “old English”

และถึงแม้คนอีกไม่น้อยยังเห็นว่าเป็น คำท้องถิ่น

แต่ก็ถือว่า กริยา “loan” เป็น คำอังกฤษมาตรฐาน

ควรสังเกต ด้วยว่า มีการใช้ “loan” แต่เพียง “literally” (ตามอักษร)

และใช้ กริยา “lend” สำหรับความหมายที่เป็น “figuratively” (ปริยาย) เช่น

“lending a hand” หรือ “lending enhancement’


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ กริยา “loan”

ที่นักเขียนผู้ใช้คำ วิจารณ์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ว่าเป็น รูปที่ไม่ชอบธรรม (illegitimate)

เป็นคำที่ British English เลิกใช้ และตำหนิที่นักเขียนใน US English นำไปใช้

ความจริง มีการใช้ “loan” ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 หรืออาจก่อนนั้นก็เป็นได้

หากแต่ใน US English มีการใช้อย่างมากในปัจจุบันและถือเป็น มาตรฐาน เช่น

“Lenny was delighted and even loaned his friend the capital needed for a stake in the firm.’

ให้สังเกตว่า ใช้ “loan” บรรยายแต่เพียงกับ

“การดำเนินการ ทางกายภาพ” (physical transaction) เท่านั้น

เช่น สำหรับ เงิน หรือ สินค้า

ขณะที่ใช้ “lend” อย่างถูกต้อง ไม่เพียงแต่ “physical transactions”

หากแต่ยังใช้ได้แบบ ปริยาย (figurative) ได้ด้วย เช่น

‘Experience with death does not lend wisdom to physicians any more than to undertakers.’


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การใช้ “loan” ว่า

บางครั้ง ถูกระบุอย่างเข้าใจผิด ว่าเป็นคำ Americanism

เมื่อ “loan” เมื่อเป็น กริยา หมายถึง “to lend” นั้น

เป็นคำที่ใช้ใน English มาเกือบ 800 ปี

บางครั้ง มีการคัดค้าน การใช้ “loan”

เป็นกริยา อ้างอิง สิ่งอื่น นอกจาก เงิน เกิดขึ้น บ้างเมื่อ ไม่นานมานี้

โดยที่ใช้ “loan” เป็นมาตรฐาน กับทุกเนื้อหา

แต่มักใช้ทั่วไปมากกว่า กับ การเงิน (financial) เช่น

‘The government has loaned money to farmers to purchase seed.’

ตัวอย่างประโยค ใช้ “borrow” และ “lend”

‘English has borrowed many words from French.’

‘Wallace borrowed money from his father to start a business.’

‘How much did you have to borrow to pay for this?’

‘I had to borrow money off a friend.’

‘Can you lend me your car this evening?’

‘The bank refused to lend the money to us.’

‘The setting sun lent an air of melancholy to the scene.’

‘He came along to lend me moral support.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)