วันที่ 42 เขตบริการ (3 มกราคม 2560)

ในทุก ๆ วัน นักเรียนแต่ละคนจะมีหน้ารับผิดชอบในการทำเขตบริการในตอนเช้า ก่อนที่จะเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกครั้งนักเรียนชั้น ป.4/2 ซึ่งเป็นชั้นที่ดิฉันได้รับผิดชอบดูแลช่วยครูพี่เลี้ยง ปกติเด็ก ๆ จะทำบริเวรถนนที่ใช้ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ

แต่วันนี้เด็ก ๆ จะต้องย้ายมาทำตรงหน้าโรงเรียน บริเวณสนามฟุตบอลและข้าง ๆ ฝั่งทิศเหนือติดกับทางออกของโรงเรียน
ก่อนหน้านี้เป็นเขตบริการของนักเรียนชั้น ป.6/1 ถัดไปของ ป.6/2 แต่ตอนนี้สลับเขตบริการกัน คือพี่ไปทำแทนที่น้อง ป.4/2 และ ป.4/3

สาเหตุที่ย้ายเขตบริการ บริเวณที่ ป.6 ทำนั้น สกปรกมาก นักเรียนไม่ยอมช่วยกันทำเขตบริการ ก็เลยสลับเขตกับน้อง เพราะน้องได้ดีพอสมควร และเพราะบริเวณที่ ป.4 ทำ ใช้ในการเข้าแถว ต้องสะอาดเป็นพิเศษ รวมกับใกล้กับคุณครูที่นักเรียน ป.6 กลัว(ครูจะยืนประกาศให้นักเรียนช่วยกันทำเขตบริเวณนั้น)

แต่ดิฉันคิดว่า ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ การที่นักเรียนไม่ยอมเขต การที่เขตไม่สะอาด แล้วสลับเขตกับเด็กที่ทำงานได้ดี ซึ่งงานของเด็กที่ไม่ยอมทำลดน้อยลง และเด็กที่ตั้งใจทำงานกลับเพิ่มขึ้น

เขตเดิมของ ป.4 เหมาะสมกับเด็กอยู่แล้ว มีการแบ่งกันทำอย่างชัดเจน แต่พอมาเป็นของพี่ ป.6 เขตรับผิดชอบก็เยอะขึ้น บริเวณและงานที่ทำก็มากขึ้น สงสารนักเรียนค่ะ เหมือนเป็นการแก่ปัญหาให้นักเรียนอีกกลุ่ม แต่กลับสร้างปัญหาให้กับอีกกลุ่ม
ซึ่งความจริงแล้ว การที่นักเรียนไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง ต้องให้คุณครูประจำชั้น หรือครูที่รับผิดมา วางกฎระเบียบให้ชัดเจน ว่าถ้าใครไม่ทำ หรือทำไม่สะอาด จะโดนลงโทษอย่างไรบ้าง หรือวางข้อตกลงให้เด็กช่วยคิดว่าจะอย่างไร

ไม่งั้นเด็กก็จะไม่รู้จักความรับผิดชอบ และรอให้ผู้ใหญ่มาช่วยตลอดเวลาดาวพลัดถิ่น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวภัณฑิรา ศรีใจ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)