วันที่ 22 ล้วงความในใจ (16 ธันวาคม 2559)

วันนี้ได้รับมอบหมายจากครูท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์นักเรียน คัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละห้องครูประจำชั้นก็จะสังเกตพฤติกรรม และขั้นต่อไปคือ การคัดกรองโดยมีการสัมภาษณ์ตัวนักเรียนเอง สอบประวัติและรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครอง เพื่อส่งต่อให้กับสถาบันราชนครินทร์คัดกรองต่อไป ตอนนี้หน้าที่คือ สัมภาษณ์ นักเรียนบางคนเราคุ้นเคยดีไม่คิดว่าจะเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง ขณะที่สัมภาษณ์ต้องทำให้นักเรียนไว้ใจ กล้าที่จะคุยด้วยก็ยากเหมือนกันนะที่จะทำให้เด็กอายุ7-8 ปี พูดในสิ่งที่อยู่ในใจ การใช้คำพูดก็ต้องง่ายๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เด็กบางคนไม่สบตาไม่พูด ก็ต้องใช้คำถามในลักษณะที่เป็นใช่หรือไม่ใช่ การสัมภาษณ์ทำให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเด็กหญิงกนกกร ปีปัญหาคือเขียนช้า ช่วงความสนใจสั้น แต่พอให้นักเรียนออกมาตอบคำถามก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้วาดรูปสวย ใจเย็น พอฟังคำตอบที่นักเรียนเล่าแล้วทำให้รู้ว่าเด็กคนนี้มีจิตใจอ่อนโยน มีความ
กตัญญู พื้นฐานครอบครัวดี ครอบครัวอบอุ่น แต่คงเป็นเพราพัฒนาการหรือบุคลิกก็เลยทำให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)