"อีคำแก้วมันเป็นงู" : การเนรมิตกายของนาค ตามคติไตรภูมิพระร่วง

เรื่อง "อีคำแก้วมันเป็นงู" : การเนรมิตกายของนาค ตามคติไตรภูมิพระร่วง

โดย วาทิน ศานติ์ สันติ (คนเก่า หัวโบราณ) (20/1/2560)


(ทีมข่าวบันเทิง truelife dara.turelife.com)

"อีคำแก้วมันเป็นงู" วลีเด็ดจากละครเรื่อง นาคี ละครโด่งดังทางช่องสาม นอกจากวลีเด็ดนี้แล้วยังมีฉากเด็ดฉากหนึ่งคือ ทศพลกับคำแก้วนอนหลับ สักพักคำแก้วคืนร่างเป็นงูเผือก หรือ พญานาคตัวสีขาว นับเป็นฉากที่มีการกล่าวถึงมากฉากหนึ่งทางด้านเทคนิคที่ดูสมจริง วันนี้ผมมีคำตอบว่า เพราะเหตุใดเวลาที่คำแก้วนอนหลับจึงกลายร่าง

คำตอบอยู่ในไตรภูมิพระร่วง คัมภีร์พุทธศาสนาในแผ่นดินสยามที่มีอายุกว่า 700 ปี ที่เขียนขึ้นจากการเรียบเรียงคำภีร์ศาสนากว่า 30 เล่ม ในบททุติยกัณฑ์ ติรัจฉานภูมิ ได้กล่าวถึงการกำเนิดและการกลายร่างของนาคว่า นาคที่เกิดในน้ำเรียกว่า "ชลชพญานาค" จะสามารถเนรมิตกายได้เฉพาะเวลาอยู่ในน้ำ เมื่อขึ้นมาอยู่บนบกไม่สามารถเนรมิตกายได้ ส่วนนาคที่เกิดบนบกเรียกว่า "ถลชพญานาค" จะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบก เวลาอยู่ในน้ำจะเนรมิตกายไม่ได้ ในละคร คำแก้วเป็นลูกครึ่ง พ่อเป็นคนแม่เป็นนาค จึงมีความพิเศษกว่านาคทั่วไป จะแปลงเป็นนาคได้ เวลาไม่รู้ตัวก็จะกลายเป็นนาคได้เช่นกัน

แม้นาคจะมีฤทธิ์มากสามารถเนรมิตเป็นมนุษย์ได้ แต่จะมีลักษณะเฉพาะ 5 อย่างซึ่งจะต้องคงร่างของนาคไว้เสมอ ส. พลายน้อย ได้ขยายความไว้ในหนังสือครุฑยุดนาคดังนี้

1) ขณะปฎิสนธิ จะต้องปรากฎร่างสันฐานเป็นนาคเสมอ

2) ขณะกำลังลอกคราบ รูปร่างจะต้องอยู่ในร่างของนาคเสมอ

3) ในขณะเสพเมถุนหรือการมีเพศสัมพันธ์กับนาคด้วยกัน จะต้องอยู่ในร่างของนาคเสมอ ในละครนางนาคแปลงกายขึ้นมาเสพเมถุนกับไชยสิงห์ซึ่งเป็นมนุษย์ นาคนาคจึงอยู่ในร่างของมนุษย์ขณะมีสัมพันธ์สวาทกับมนุษย์ได้

4) ในขณะนอนหลับ แม้ว่านาคจะมีฤทธิ์แปลงเป็นมนุษย์ได้ แต่เมื่อหลับไหลไม้ได้สติ ร่างจะต้องกลายเป็นนาค ดังเช่นที่คำแก้วหลับแล้วกลายร่างเป็นงูเผือกในอ้อมกอดของทศพลนั่นเอง

5) เมื่อนาคตาย ไม่ว่าขณะนั่นจะเป็นร่างมนุษย์ เมื่อตายจะต้องตายในร่างนาคเสมอ

ในคัมภีร์พุทธศาสนากล่าวถึงนาค หรืองูใหญ่ ไว้มากมายหลายตอน แต่มักจะกล่าวถึงว่าเป็นผู้อุปภัมถ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นบุคคลาธิษฐานของกิเลศ ตันหา ราคะ คงได้มาจากลักษณะพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของงูนั่นเอง ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถเหมารวมว่างูจะมักมากในกามเสมอ เพราะในคัมภีร์พุทธศาสนาได้จำแนกนาคได้อีก 2 ประเภทคือ กามรูปีพญานาค คือพญานาคที่เสวยกามคุณ และ อกามรูปีพญานาค คือพญานาคที่ไม่เสวนกามคุณ

ดังนั้นละครเรื่องนาคีจึงมีจุดเริ่มต้นมาจากกิเลศ และสุดท้ายจบลงที่การชดใช้กรรม บำเพ็ญเพียรละกิเลศทั้งปวง

ภาพจาก ทีมข่าวบันเทิง truelife dara.turelife.com

พญาลิไท. (2555). ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง. องค์การค้าของ สกสค. พิมพ์ครั้งที่ 5

ส. พลายน้อย. (2554). ครุฑยุดนาค. พิมพ์คำ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อารยธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีความเห็น (0)