HACC_KKU สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับประเทศเพื่อนบ้าน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Health System reform จาก แขวงสุวรรณเขต

 HACC_KKUสร้างเครือข่ายการ "ลปรร" เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 วันที่ ๑ พ.ย ๔๘ ศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC_KKU ได้รับการเยี่ยมเยือนจาก ที่ปรึกษาจากปรเทศเบลเยี่ยม คือ Dr.Marlon Garcia Lopez ซึ่งเป็น Public Health Expert จากแขวงสุวรรณเขต และ ทีมงาน สาเหตุที่ท่านรู้จักพวกเรา เนื่องจากท่านเปิดใน WWW และ เห็นว่าเรามี HA ซึ่งคุณหมออนุวัฒน์ มาลงนามความตกลงกับ ศูนย์ไว้หลายปีแล้ว ท่านได้ส่งทีมงานมาดูการจัดฝึกอบรมของเรา คือ ท่านประยูร ซึ่งเป็นศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ในรูปภาพ คือ ท่านที่ใส่เสื้อสีขวา ขวามือ) ท่านเห็นพวกเรามีประสบการณ์ในการจัดอบรมและการให้คำปรึกษา จึงมาเยี่ยมเยียน และ วางแนวทางเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนที่แขวงสุวรรณเขต ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร จากการปรึกษาหารือเราจึงวางแผนร่วมกันดังนี้ครับ

  วันที่๒๓ และ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งไปจัดสัมมนา "ยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้าราชการ รุ่นที่ ๓๒ ที่จังหวัดมุกดาหาร " จะข้ามแม่น้ำโขงไปดูสถานที่จริง และ สัมภาษณ์ ทีมงาน และ ผู้บริหารของโรงพยาบาล เพื่อทำการวิเคาระห์สภาพปัจจุบันของการปฎิบัติงาน และ การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

  วันที่ ๑๒ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ จะมีการ "ลปรร" เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยจะมีการศึกษาสภาพการพัฒนาจริงใน โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และ โรงพยาบาลน้ำพอง ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง จากนั้นจึงเริ่ม "ลปรร" ทำ Action Learning เพื่อการพัฒนา โดยเน้นบันไดสามขั้น ของ ท่านอนุวัฒน์ หลังจากนั้น จะมีการวาง Passion Plan ให้ทีมงานกลับไปปฏิบัติจริง และ ทีม ศูนย์บริการจะไปติดตาม และ ให้ข้อเสนอแนะอีกครั้งครับ

  น่าจะเป็นโครงการที่เราไปช่วยที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งที่สองครับ หลังจากที่ท่าน ผอ.พรพ เคยนำทีไปดำเนินการที่เวียงจันทร์สองปีที่แล้วครับ

  JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

พิเชฐ
IP: xxx.151.140.122
เขียนเมื่อ 
หากจะขยายมาทางภาคเหนือบ้างก็ดีครับ อาจารย์จิตเจริญ ด้วยความเคารพและชื่นชมศูนย์บริการวิชาการของ มข. ที่มีผลงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตลอดครับ
JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพิเชษฐ์ ถ้าจำไม่ผิดชุดนี้ได้มาเยี่ยม ร.พ บ้านตาก มาเดือนที่แล้วครับ

JJ