GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ครูที่ดีที่สุด :

หัวใจการเลี้ยงผึ้ง

หัวใจของการเลี้ยงผึ้ง คือ หลักการจัดการรังผึ้งซึ่งผู้เลี้ยงผึ้งจำเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจชีววิทยาต่างๆของผึ้ง รู้จักแหล่งอาหารตามธรรมชาติ รู้จักการจัดการประชากรของผึ้งให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  รู้จักป้องกันกำจัดศัตรูชนิดต่างๆของผึ้ง  รู้จักป้องกันผึ้งจากปัญหาเคมีกำจัดแมลง  ตลอดจนเป็นคนช่างสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผึ้ง  เพื่อให้ทราบว่าผึ้งต้องการอะไร ดังนั้นครูที่ดีที่สุดสอนให้เรารู้จักการเลี้ยงผึ้งนั่นก็คือผึ้งนั่นเอง

: นางสาวอ้อยทิพย์  คำป้อง  ID46311700

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 6222
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ถูกต้องแล้วครับ! ครูที่ดีที่สุดของการเลี้ยงผึ้งก็คือผึ้งนั่นแหละ

ทำไมผึ้งตัวผู้ไม่มีเหล็กในคะ บอกหน่อยได้ไหม
  เหล็กในเปลี่ยนแปลงมาจากอวัยวะช่วยในการวางไข่ (Ovipositor) ซึ่งพบในแมลงเพศเมีย ดังนั้นผึ้งงาน (worker) ซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียจึงมีเหล็กใน (รวมทั้งผึ้งนางพญาที่เป็นเพศเมียก็มีเหล็กในด้วย) ผึ้งตัวผู้จึงไม่มีเหล็กในดังเหตุผลที่ยกมาข้างต้นครับ....