ทุนอุดหนุนการวิจัย

ในฐานะเป็นผู้ดูแลทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2550 ถึง 16 ธันวาคม 2548 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.moe.go.th/wijai/research%20news.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
1. ดิฉันมีความสนใจในการทำวิจัยแต่ไม่ทราบว่าขอทุนอย่างไร  มีโอกาสได้อ่านสาระจากท่านคงต้องรบกวนท่านถ้าหากมีทุนเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
2. ขอบคุณมากค่ะ
  คุณครูพิศมัย  พานโฮม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สพท.สกลนคร  เขต  2
จรัญ
IP: xxx.53.6.71
เขียนเมื่อ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ของ วช. ปี 2553

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย ของ วช. ที่จะเล่าให้ทุกท่านทราบดังนี้ครับ

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช. ไม่เกี่ยวข้องกับ ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 ที่นักวิจัยหลายท่านได้ยื่นขอผ่านคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้กับนักวิจัยแล้ว ดังนั้นนักวิจัยที่ได้ ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2553 แล้ว ก็สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช. ได้ครับ

2. วช. สนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยเท่านั้น (ไม่สนับสนุนโครงการเดี่ยว) แผนงานวิจัยจะต้องประกอบด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ โดยไม่จำกัดงบประมาณของโครงการ และสามารถตั้งค่าตอบแทนนักวิจัยได้

3. แผนงานวิจัยต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

4. แผนงานวิจัยที่ วช. สนับสนุนจะต้องสอดคล้องกับกรอบการให้ทุนในแต่ละปี

ว่างๆมาเล่นเกมส์หรือดูทีวีออนไลน์กันได้