การสรรหาบุคลากร (3)

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในการสอบสัมภาษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์

     วันนี้นำเรื่องการสรรหาบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์มาเล่าต่อจากที่เคยเขียน blog ไว้http://gotoknow.org/archive/2005/10/27/18/29/08/e5955

      เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล และนักวิชาการศึกษา มีผู้มาสอบสัมภาษณ์ดังนี้ ครับ

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีผู้ผ่านข้อเขียน 13 คน มาสัมภาษณ์ 12 คน
  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มีผู้ผ่านข้อเขียน 10 กว่าคนเช่นกัน ขาด 1 คน

     การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของคณะ ที่รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้ามาในห้องพร้อมกันหมด เริ่มต้นด้วยการให้ผู้สอบสัมภาษณ์แต่ละคนแนะนำตัวเอง และหลังจากนั้นกรรมการแต่ละท่าน (ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฯ ผู้ช่วยคณบดีฯ และเลขานุการคณะ ) สัมภาษณ์แบบรายคนบ้าง และแบบเฉพาะเจาะจงบ้าง สร้างความตืนเต้นให้กับผู้สอบสัมภาษณ์ไม่เบาที่เดียว (งานนี้เรียกว่าใครมีจุดดี จุดเด่น อะไรบ้าง ต้องรีบนำเสนอตัวเอง นิ่งเงียบไม่ได้ครับ ) ผมมีโอกาสได้ถามผู้สอบสัมภาษณ์ เลยยิงคำถามไปว่า คุณคิดว่าใครเหมาะสมที่สุด นอกจากตัวเอง ... มีบางท่านก็กล้าหาญฟันธงว่าใครเหมาะสมที่สุด บางคนก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับ แต่สุดท้ายก็ต้องคัดเหลือ 1 คน และสำรองไว้ 1 คน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในการสอบสัมภาษณ์ของคณะสหเวชศาสตร์ มีภาพบรรยากาศมาฝากครับ

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)