เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมาสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการจัดสถานที่ทำงานใหม่ เนื่องจากมีบุคลากรใหม่มาเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานที่ทำงานในสำนักงานเลขานุการที่ปฏิบัติงานอยู่ มีหลายงานที่อยู่ในห้องเดียวกัน รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ให้ปรับย้ายงานบางงานเช่น งานบริการการศึกษา ให้ไปอยุ่ในห้องทำงานใหม่  เพื่อความสะดวกในการทำงานและสะดวกกับผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยเฉพาะนิสิตครับ หลังจากจัดแล้วบรรยากาศในสถานที่ทำงานดูโล่งสบายตา และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการเป็นอย่างดีครับ (ถ้าไม่เชื่อลองแวะมาเยี่ยมชมได้ครับ...ที่แน่ ๆ วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NICE) ได้ขอแวะเวียนมาศึกษาดูงานประกันคุณภาพและ 5 ส. ของคณะสหเวชศาสตร์ครับ) มีภาพบรรยากาศการทำ 5 ส. ของคณะสหเวชศาสตร์ มาฝากครับ

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ