170202-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Board & bored

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.01

Ref.#595922


Board และ bored

American Heritage Dictionary

อธิบาย ความหมาย “board”

เมื่อเป็น นาม คือ

แผ่นไม้ (lumber) เลื่อย (sawed) ให้บาง เป็น “plank”

หรือ แผ่น (slab) มีความยาว ของวัสดุอื่น ใช้เป็นส่วนของโครง (structure member)

หรือ วัสดุแบน ปกติรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) ใช้ปูเป็นพื้น

หรือใช้ในการเดินเรือ หมายถึง “ด้านข้างของเรือขนาดใหญ่”

เมื่อเป็น กริยา มีรูปอื่นคือ “boarded” “boarding” “boards”

หมายถึง “to cover/close” ด้วยการใช้ “boards”

หรือ หมายถึง “อาหารที่จัดให้ แก่ลูกค้าที่มาพักค้างคืน”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “board”

ถ้าคุณ “board” a bus/train/plane หรือ ship”

หมายถึง “คุณ ขึ้น/เข้าไป หรือ อยู่ใน สิ่งนั้น” เช่น

“Gerry took a taxi to the station and boarded a train there.’

‘I boarded the plane for San Diego.’

เมื่อคุณ “are on board” a bus/train/plane หรือ ship”

หมายถึง “คุณ ขึ้น/เข้าไป หรือ อยู่ใน สิ่งนั้น” เช่น

‘There were 13 Britons on board the plane.’

‘The crash killed all 57 passengers on board.’

ข้อควรระวัง:

อย่า ใช้ “of” ตามหลังวลี “on board”

อย่าใช้ว่า “There were 13 Britons on board of the plane.’


Wikitionary

ให้รายการ คำที่เกี่ยวเนื่องกับ “board” คือ

“piece of woods” หรือ วัสดุอื่น หรือ

จำนวนเงินที่ชำระให้ เป็นค่า ‘meals” และ “lodging” หรือ

อุปกรณ์ ที่บรรจุไว้ด้วย (containing) “electrical switches” หรือ

“กระดานดำ” (สำหรับเขียน) หรือ “whiteboard” หรือ

คณะกรรมการ (committee) หรือ

“side of a ship” หรือ

ในการเดินเรือทะเล (nautical) หมายถึง “a distance” หรือ

กำแพงล้อมรอบสนามฮอกกี้ (wall surrounding ice hockey rink)


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ “bore” ว่าเป็น

กิจกรรม หรือ ประสบการณ์ ที่เริ่มทำให้คุณ “เบื่อ” (bore) เช่น

‘are you bored by it?” “bore of it?” หรือ “bored with it?”

เป็นโครงสร้างประโยค แบบไม่เป็นทางการ ที่ใช้ทั่วไป ทั้งพูดและเขียน

แต่ละวลี ได้รับการยอมรับ ในระดับที่แตกต่างกัน

วลีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ “bored with” และ “bored by”

การสำรวจเมื่อปี 2012 Usage Panel ให้การยอมรับ ประโยค เช่น

‘I’m getting bored with this lecture series’” และ

‘I’m getting bored by this lecture series.’

ที่ 93% และ 88% ตามลำดับ

ขณะที่ เพียง 24% ของ Usage Panel ยอมรับประโยค เช่น

‘I’m getting bored of this lecture series.’

เหตุที่ วลี “bored of” ถูกตำหนิ ขณะที่ “tired of” ได้รับการยอมรับทั่วไป

(ทั้งๆ ที่เชื่อกันว่าวลี ‘tired of’ เริ่มใช้ตามอย่างจาก ‘bored of’)

อาจเป็นเพราะ “tired of” ถือเป็น ปู่ของคำนี้ในภาษาอังกฤษ

เกิดจากการใช้ยอดนิยม เป็นประโยค “Passive-voice”

(ในวรรณคดีของ Shakespeare ชื่อเรื่องว่า “Much Ado About Nothing.”)

ที่ต่อมาเมื่อเริ่มใช้ “bore” ในภาษาอังกฤษ

ตอนปลายทศวรรษ 1800s ความนิยมใช้ “of” แบบ นั้น เริ่มหมดความนิยม

แต่ยังมีคน คงใช้ วลีที่คุ้นเคยนี้อยูู่ เหมือนกับ “tired of” และ “frightened of”

แต่คำอื่นๆ ที่ใช้ ‘of’ เป็น Passive แบบนี้ หายไปหมด

จีงเป็นเหตุให้ ผู้อ่านจำนวนมาก เห็นว่าการใช้ “bored of” เป็นการใช้ที่ผิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)