การศึกษาไทย ๔.๐


ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมือกับอีก ๑๑ บริษัทขนาดใหญ่ ดำเนินโครงการประชารัฐการศึกษา โดยรับสมัครอาสาสมัครเรียกว่า SP (school partner) ไปทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาโรงเรียน ทำงานไประยะหนึ่งแล้ว พบว่ายังเดินยาก หลักการยังไม่ชัดทางธนาคารจึงเชิญผมไปพูดและเสวนากับ SP จำนวนหนึ่ง ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการนี้คืออะไร ซึ่งคำตอบของผมคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น โดยที่เด็กทุกคน (ไม่ใช่เฉพาะคนเรียนเก่ง) ได้ประโยชน์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องรอบด้าน ๓ - ๔ ด้าน ตามใน Ppt ที่นี่ และไฟล์เสียง ที่นี่ เป้าหมายการศึกษาไทย ๔.๐)

ผมเคยเล่าเรื่อง SP ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๑๑ ม.ค. ๖๐[download ppt]
[download audio file]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)