สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลว

หลายคนมักมีความคิดที่อยากจะมีธุรกิจของตนเอง ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบโดยเริ่มจากการทำธุรกิจที่มีขนาดเล็กที่ตนเองชอบ แต่ธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงและอาจทำให้ธุรกิจนั้นต้องปิดตัวลง

โดยสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กนั้นล้มเหลวเป็นผลมาจาก

1.ธุรกิจมีการวางแผนที่ไม่ดี วางแผนในระยะสั้น ไม่มีแผนรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างขาดไม่ถึง อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของเศรษฐกิจ

2.ขาดการวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเรื่องเงินทุนที่หมุนเวียนในธุรกิจ

3.ธุรกิจที่ทำนั้นมีคู่แข่งเยอะหรือมีผู้ที่ทำได้ทำกันมากแล้ว ถ้าหาทำเลจุดที่ขายไม่ดีก็อาจต้องปิดกิจการ

4.พนักงานไม่มีคุณภาพ อาจไม่มีประสบการณ์ในงานที่ทำมากพอ

5.ไม่มีการพัฒนาธุรกิจในการหาช่องทางการขายทางใหม่ๆมาเพิ่มให้กับธุรกิจ

6.ไม่สนความต้องการของลูกค้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวความเห็น (0)