กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุตามความรู้สึกของฉัน

เนื่องจากในปัจจุบันนั้น สังคมในประเทศไทยนั้นกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูแลรักษาและเอาใจใส่ผู้สูงอายุจึงถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยสมัยนี้

โครงสร้างผู้สูงอายุ1

http://thaipublica.org/2013/07/population-structure-1/

สำหรับวิชาชีพกิจกรรมบำบัดกับผู้สูงอายุในความคิดของฉันนั้น เป็นการประเมินทักษะความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาปัญหาทางกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ โดยมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ให้คำแนะนำอย่างจริงใจเหมือนเป็นคนในครอบครัว และเป็นการรักษาที่ช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านต่างๆของร่างกายผู้สูงอายุให้ดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมต่างๆที่อยากทำได้อย่างเป็นปกติด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม โดยอาจมีการคิดกิจกรรมเสริมที่เหมาะสมต่อทักษะความสามารถของผู้สูงอายุให้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองว่าเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)