FAO ตั้งให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลกวันดินโลก” วันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังเป็นวันที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้เป็น “วันดินโลก” ด้วย

โดยเหตุผลที่ FAO ได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ให้เป็นวันดินโลกของทุกปี สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ จึงได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก”

นายฮิโรยูกิ โคนุมะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและตัวแทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคขององค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO’s Assistant Director-General and Regional Representative for Asia and the Pacific, Hiroyuki Konuma) ได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จสมเด็จจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า

“...พวกเราทราบซึ้งถึงพระอุตสาหะอันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระราชกรณียกิจที่เกียวกับดิน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในระดับสากลด้วย...”

นายฮิโรยูกิยังกล่าวด้วยว่า “...ความรักต่อดินและปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกให้ความสำคัญด้วยการเฉลิมฉลองในวันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...” นอกจากนั้น FAO ยังประกาศให้ปี 2558 เป็นปีดินสากลอีกด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จย่าเคยมี เคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน” เมื่อฟังคำพูดแล้วกลับมาคิด ซึ่งแม่คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้ติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน” พระราชดำรัสของในหลวงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพ่อของแผ่นดินของชาวไทยทุกคน และเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของผืนดินของไทย และรักษาอุดมสมบูรณ์นี้ไว้เพื่อความมั่นคงทางอาหารของไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)