ได้รับทราบข่าวสารผ่านทางเมลของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองจบมา University of Western Australia  ถึงระบบบล็อกที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา ที่เขาเรียกว่า Postgraduate ได้แวะเวียนเข้าไปดูแล้ว พบบล็อกของคุณ Krystina Haq ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่พวกเรา ทั้งด้านการวางแผนการทำงาน การเขียน thesis การเขียน paper ฯลฯ เธอเป็นผู้ที่มีประวัติการศึกษาน่าสนใจมากท่านหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าเธอจะเก็บเอามาเล่าบ้างไหม แต่ที่แน่ๆเธอมีบันทึกที่มีประโยชน์กับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกอยู่หลายบันทึกเลยค่ะ

ขอแนะนำให้ทุกท่านที่ต้องการบริหารการใช้ภาษาอังกฤษด้วยค่ะ เธอเขียนสำนวนสนุก เป็นกันเอง เหมือนเวลาที่เธอพูดเลย ทำให้อ่านได้ไม่ยากเกินไป