ถ้าหากว่าเราต้องการอัพโหลดไฟล์ในโปรแกรม php เราควรจะใช้ form ที่กำหนดค่าของ enctype เป็น 
"multipart/form-data"
ซึ่งจะใช้กับ input ที่ type="file" และให้จำแอตทริบิวส์ของ input ไว้ name ไว้เพื่อนำไปอ้างอิงถึงชื่อของไฟล์ในโปรแกรม php
// file uploader.html 
<form enctype="multipart/form-data" action="uploader.php" method="POST">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="100000" />
Choose a file to upload: <input name="uploadedfile" type="file" /><br />
<input type="submit" value="Upload File" />
</form>
 
// file uploader.php
// ไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์ภายใต้ไดเรกทอรีของเว็บแอพพลิเคชั่นชื่อ uploads  
  
    $target_path = "uploads/";

$target_file= $target_path . basename( $_FILES['uploadedfile']['name']);
// ย้ายไฟล์ชั่วคราวที่เก็บไว้ในไดเรอทอรีชั่วคราว ไปยังที่เราระบุ
if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'], $target_file)) {
echo "The file ". basename( $_FILES['uploadedfile']['name']).
" has been uploaded";
} else{
echo "There was an error uploading the file, please try again!";