เมื่อเดินเข้าไปถึงบริเวณของ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน พบนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งคนเอเซีย คนยุโรป ส่วนที่หอฯ ก็มี เส้นทางมังกร เช่นเดียวกับที่พระราชวังกู้กง จากหอแรกนี้ต้องเดินต่อไปยังที่ๆฮ่องเต้เสวนากับเทวดา.....หอนี้สร้างขึ้นโดย ฮ่องเต้องค์ที่ 3 ของราชวงศ์หมิง (ถ้าจำไม่ผิด-ข้อมูลจากไกด์) เนื่องจากพระองค์ได้ชิงราชบัลลังก์จากหลาน โดยอ้างว่าเทวดาต้องการให้ท่านเป็นฮ่องเต้ ท่านไม่ได้อยากเป็นเอง... . ท่านจึงต้องสร้างหอนี้ไว้บวงสรวงและพูดคุยกับเทวดา.....

  ภาพลวดลายใกล้ๆ

ทางเดินที่ไปยังที่จะพูดคุยกับเทวดา มีสวนสนด้านข้างทางเดินซึ่งกว้างมาก

 

  

มองเห็นหอเทียนถานอยู่ลิบๆ ส่วนบริเวณแผ่นหินอ่อนนี้คือที่ๆ ฮ่องเต้จะขึ้นไปยืนคุยกับเทวดา

พระอาทิตย์ตกดินที่หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน