รู้หนอ - รู้หนอ

" นานๆที กว่าจะได้กำหนดรู้ตัวเอง และชำระ
ความคิดทั้งหลาย - เปลื้องปลดเอาความ
กระวนกระวายลงไว้..แล้วอยู่กับตัวเอง.........


จะบอกว่าเป็นความโชคดี หรือบุญวาสนาก็ได้
ตั้งแต่ผมเข้าทำงาน ที่บริษัท เมืองโบราณ
ผมได้รับโอกาสมากมายหลายอย่าง..............
ไม่ว่าจะการเดินทาง - กิจกรรม - เรียน - อีกทั้ง
การเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมต่างๆ นับเป็นความ
โชคดีมากๆ

ปฏบัติธรรม 4 คืน 5 วัน : ในสถานที่อันเป็น
มงคลและมีความพร้อมทุกๆอย่าง... แต่การ
ปฏิบัติครั้งนี้ท่านเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าภาพ
ในการดำเนินการเอง ไม่ว่าจะเป็น สถานที่
- อาหาร - ที่หลับที่นอน ..........................

นับว่าเคร่งพอสมควร เพราะด้วยวัตถุประสงค์
ก็ดี ด้วยพระวิทยากรก็ดี ... พระวิทยากร ดร.
จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เขตวังน้อยกระบวนการ : เจริญสมาธิ เช้า - บ่าย -เย็น
คราวละ 30 นาที - 1 ชั่วโมงครึ่ง .............
มีพิจราราสังขาร เดินจงกลม 1 ชั่วโมงเต็ม
สวดมนต์ภาวนา ทำวัตร เช้า - เย็น..........
และสำคัญ ......คือการปิดวาจา ไม่พูดคุย
ตลอด 5 วันเลยครับ

เป็นช่วงเวลาที่ใจสงบมาก - ไม่คิด ไม่กังวล
ต้องขออนุโมทนาบุญดังๆ กับเจ้าภาพที่
จัดกิจกรรมดีๆให้มีส่วนร่วม......................กว่าชีวิตจะพ้นสังสารวัฏ - ก็เรียนรู้การมี
ชีวิตอยู่ของวันนี้ไปด้วย......................

ผลที่ได้จากการปฏิบัติ อาจไม่มากมาย
เฉกเช่นกิจกรรมอื่นๆ .........................
ได้แค่เข้าใจความเป็นไปของชีวิต - เข้า
ใจการเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป ว่าเป็น
เพียงเรื่องธรรมดา.... ก็เปลื้องความทุกข์
ในสมองไปได้เยอะเลยครับ.................บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเก้า...เล่าสิบความเห็น (0)