​ชีวิตที่พอเพียง : 2842. การเดินทางของ HITAP


หนังสือ การเดินทางของ HITAP เพื่อสร้างและใช้หลักฐานวิชาการสำหรับการตัดสินใจในระบบสุขภาพไทย ซึ่งอ่าน/ดาวน์โหลด ได้ ที่นี่ น่าจะเป็นตัวแบบสำหรับการพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาหลักฐานทางวิชาการสำหรับการตัดสินใจในระบบอื่นๆ ของประเทศ เพื่อการเป็นประเทศไทย ๔.๐วิจารณ์ พานิช

๑๒ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)