วันนี้ในช่วงเช้าได้คุยกับเพื่อนๆที่ฝึกงานด้วยกันเรื่องการแบ่งกลุ่มตามที่พี่คัมภีร์บอกเมื่อตกลงกันได้ก็เขียนชื่อส่งก่อนที่พี่คัมภีร์จะเรียกประชุมในตอนบ่ายเพื่อให้พี่คัมภีร์พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่จากนั้นก็ได้ไปถ่ายเอกสารและนำเอกสารเบิกของไปส่งที่ฝ่ายพัสดุในตอนบ่ายพี่คัมภีร์เรียกประชุมโดยมอบหมายงานให้ทำสปอต 2 สปอตด้วยกัน    สปอตแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีพูดเรื่อง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องความรักใคร่สามัคคีกัน ความรักชาติบ้านเมือง  สปอตที่ 2 เรื่องเกี่ยวกันความสื่อสัตย์ของข้าราชการ  สิ่งแรกที่จะต้องทำคือเขียนสคริปของทั้ง 2 สปอตส่งภ่ายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้