เกี่ยวกับโครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC)

TKC

โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center:TKC)

โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center: TKC) เป็นโครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน โดยเน้นการจัดและเผยแพร่ในลักษณะสื่อดิจิตัลในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ลักษณะตัวอักษร รูปภาพ รวมถึงสื่อมัลติมีเดีย มีการจัดแบ่งองค์การความรู้ออกเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ 13 สาขา

นอกจากนี้ TKC ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) เพื่อร่วมพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tkc.go.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Class มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#tkc

หมายเลขบันทึก: 62221, เขียน: 22 Nov 2006 @ 21:49 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)