วันเดือนปีเกิด          22 เมษายน 2524

 

ที่อยู่ที่บ้าน               126 ถ.ถัดอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 

ที่ทำงาน     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000

 

E-Mail     [email protected] , [email protected]

 

คติประจำใจ                             สวย เก่ง ดี ฉลาด ขาว ผอม สูง สักวันจะเป็นอย่างนี้

 

งานอดิเรก                               เล่นเกมส์ เล่น Internet

 

บุคลิกส่วนตัว                         Informal พูดมาก ไร้สาระ เฮฮา ร่าเริง

  ความประทับใจในรุ่น            ประทับใจในความเป็นตัวตนของทุกคน 

ลักษณะคู่ใจในฝัน                   ไม่ต้องหล่อ แต่ต้องดูดี ไม่ต้องดีที่สุดแต่ต้องเข้าใจ

 สิ่งที่อยากทำในอนาคต         เรียนต่อระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่พยาบาลแล้วใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก