ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับเป็นช่วงสอบมีสอบหลายอย่างทั้ง Specialize และ Qualify examination เป็นการสอบก่อนที่จะสอบหัวข้อค่อนข้างเครียด เลยพยายามหา website ง่ายๆมาให้เด็กๆและผู้สนใจเล่น เป็นการฟังเสียงและจับคู่กันกับรูปภาพ มีหลายระดับลองเล่นดูนะครับ ถ้าทำถูกหมดจะเริ่มเกมใหม่ครับผม ลองเข้าไปเล่นที่

 http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/hmsv/smg/smg_menu.thtml&grade=1 <p></p><p>  ไม่ค่อยมีเวลาที่จะหาเรื่องสนุกๆจะมาเขียนให้อ่านครับ เอาเป็นว่าทันทีที่สอบเสร็จวันที่ 30 .. 2549 จะรีบเขียนเรื่องสนุกๆให้อ่านครับผม </p><p>     </p><p><div style="text-align: center">King</div></p><p>  ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ที่แนะนำ แนะนำwebsites    </p>