หลังจากเยี่ยมชม บริษัทผลิตไข่มุก และครีมไข่มุกแล้ว สถานที่ต่อไปที่เราไปเยี่ยมชมหลังอาหารเที่ยงก็คือ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถานทีประทับใจนอกจากความสวยงามของหอแล้ว ในระหว่างทางเดินไปยังหอบวงสรวง มีผู้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงวัย ยืนเรียงกันแบบมุงๆ ตอนแรกนึกว่าเค้าต่อคิวเข้าชมหอบวงสรวงฯ…เปล่าค่ะ…ลุงๆ ป้าๆ คุณปู่ คุณตา เล่นไพ่กันค่ะ…ที่เมืองจีนหากเล่นวงเงินไม่เกิน 500 หยวน ไม่ผิดกฎหมายว่างั้นค่ะ….ก็เลยเล่นกันอย่างโจ่งแจ้ง…มีข้อดีคือทำให้ไม่เป็นโรคความจำเสื่อม…เดินต่อไป เจอกำลังร้องเพลง…เดินต่อไปก็มีคนกำลังถักไหมพรมเป็นรูปแบบต่างๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว…. <p></p><p></p><p></p><p></p>