วันที่ 27 นิเทศวิชาวิทยาศาสตร์ (26 ธันวาคม 2559)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อวันนี้ได้รับการนิเทศวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3 เป็นครั้งแรก ซึ่งวันนี้มีอาจารย์มานิเทศพร้อมกันสองคน คือ อาจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการณ์ และอาจารย์ประพิณ ขอดแก้ว ผลการนิเทศในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ เพราะว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างมาก กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบ Active learning ผ็เรียนสนุกสนานที่ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกิจกรรม คือ การเล่นเกมเขย่าดีดี มีคำตอบ ก็คล้าย ๆ กับเกมกะหล่ำนำโชคนั่นเอง กิจกรรมกลุ่ม แล้วออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน และก็ทำแบบฝึกหัด ส่วนวิธีการควบคุมชั้นเรียนของฉันก็คือ การร้องเพลง การปรบมือเป็นจังหวะ การทำข้อตกลงที่ครูกำหนดไว้ ซึ่งมีทั้งการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ เช่น กลุ่มที่ตอบคำถามก็ได้คะแนนเพิ่ม กลุ่มที่ไม่ตั้งใจก็โดนหักคะแนน ส่วนเรื่องการใช้สายตา สีหน้า การใช้น้ำเสียงของดิฉัน อาจารย์ก็ชมว่สามารถทำได้ดี ฉันดีใจมาก ๆ กับผลการนิเทศในวันนี้ เพราะอาจารย์ไม่ติอะไรเลย มีแต่คำชมและข้อเสนอ เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรรม และการมีมารยาทของนักเรียน ก็เท่านั้น ซึ่งฉันก็จะนำข้อแนะนำนี้ไปปรับปรุงนักเรียนให้ดีขึ้นเท่าที่จะทำได้ ขอบพระคุณอาจารย์ที่มาให้ข้อแนะนำในวันนี้มาก ๆ นะคะ ดิฉันจะพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ ค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)