วันที่ 45 สอบอ่านสอบเขียนครั้งที่ 4...(24 มกราคม 2560)

เช้าวันนี้หลังจากเข้าแถวเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว ฉันและเพื่อนได้เข้าร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนสันป่าสัก เพื่อชี้แจงเรื่องการสอบอ่านและเขียนครั้งที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะดำเนินการสอบกันในวันนี้ หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉันได้คุมสอบร่วมกับครูอีก 2 ท่าน และประจำอยู่ชั้น ป.1/1 เช่นเดิม ในช่วงเช้า ได้ดำเนินการสอบเกี่ยวกับการเขียน ซึ่งได้แก่ การตามคำบอก การเขียนประโยค และการอ่านสะกดคำ


สำหรับช่วงบ่ายได้ดำเนินการสอบอ่านเพียงอย่างเดียว ซึ่งฉันเองมีหน้าที่ในการคุมชั้นเรียน ตรวจข้อสอบ และกรอกคะแนนการเขียน ส่วนครูอีก 2 ท่าน เป็นคนสอบอ่านนักเรียน หลังจากที่ฉันตรวจและกรอกคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉันก็ได้ไปสอบการอ่านนักเรียนแทนครูชาญชาย เนื่องจากนักเรียนได้รับอุบัติเหตุ ครูเขาจึงต้องพานักเรียนไปโรงพยาบาล


เมื่อข้อสอบการอ่านเหลือเพียง 1 อย่าง นั่นก็คือการอ่านข้อความ ซึ่งข้อความมี 4-5 บรรทัด กับเวลาในการสอบของนักเรียนแต่ละคน ดูแล้วก็พอเหมาะกันพอดี แต่เมื่อดำเนินการสอบไปเรื่อย ๆ รู้สึกว่านักเรียนจะไม่ค่อยมีสมาธิกันแล้ว เนื่องจากนักเรียนห้องอื่นสอบเสร็จกันหมดแล้ว เหลือแต่ห้อง ป.1/1 ห้องเดียว สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการตกหล่นหรือคั่งค้าง แต่กว่าจะผ่านมาได้ต้องใช้กลอุบายหลายอย่างเหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา กาวีเมือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)