170128-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – beyond

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.27


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “beyond”

(เน้น พยางค์ หลัง yond) ว่า “bih-yond

Cambridge English Dictionary

อธิบายการใช้ “beyond”

เป็น บุพบท หรือ กริยาวิเศษณ์ อ้างอิงถึง “สถานที่” (place)

โดยที่ใช้ “beyond” เป็น บุพบท หมายถึง

“further away” ในระยะทาง (ไกลกว่า บางสิ่ง) เช่น

Beyond the door was a narrow corridor that led off to the right.’

‘He could see the horse in the field, just beyond the hedge.’

เมื่อใช้ “beyond” เป็น กริยาวิเศษณ์

ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ น้อยกว่า และ ค่อนข้างเป็นทางการ เช่น

‘The balcony provided a magnificent view of the river and the mountains beyond.’

เมื่อใช้ “beyond” ในความหมายว่า “outside the limits”

ใช้ “beyond” แสดง ด้าน เวลา ให้หมายถึง

“after the time” หรือ “further than that time” เช่น

‘It’s impossible to predict beyond the next five years as regards world economic trends.’ (ที่ไม่อาจ คาดการณ์ได้ในเวลาต่อไป ในอีกห้าปีข้างหน้า)

บ่อยครั้งมากใช้ “beyond” ให้มีความหมายว่า “outside the limits of” บางสิ่ง

บ่อยครั้ง ใช้ “beyond” ให้แสดงว่า “beyond belief” และ “beyond doubt” เช่น

‘That the government should want to tax the poor even more heavily is beyond belief.’ (หมายถึง ไม่มีใคร สามารถ เชื่อได้)

‘Her commitment to her profession is beyond doubt.’ (ไม่มีใครอาจสงสัย)

‘The mechanic announced that the engine was beyond repair.’

(หมายถึง ไม่สามารถ ซ่อมแซมได้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)