​วิชาการสายรับใช้สังคม แนวลึกล้ำ


ผมเขียนบันทึกชุด วิชาการสายรับใช้สังคม มาตั้งแต่ ๕ ปีที่แล้ว ท่านที่สนใจอ่านได้ ที่นี่


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ฟังเรื่องราวของการทำงานวิชาการรับใช้สังคมของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ในเรื่องการวิจัย AMR (Anti-microbial resistance) หรือวิจัยเชื้อโรคดื้อยา ที่หยิบโจทย์มาจากปัญหา หรือความเสี่ยงใหญ่ของสังคม ในระดับโลก ที่ผมเคยเล่าไว้ ที่นี่ มำให้ผมตระหนักว่า นี่คือตัวอย่างของการทำงานวิชาการแบบ social engagement หรือวิชาการสายรับใช้สังคม ที่มี impact สูงยิ่ง


เริ่มจากเมื่อสองปีที่แล้ว ทาง USAID มาผลักดันในทีม PMAC ว่าเรื่อง AMR เป็นเรื่องท้าทายของโลก เสี่ยงต่อการระบาดใหญ่ที่จะมีคนล้มตายมากมหาศาล ต้องมีการประชุมเชิงระบบเชิงนโยบายเพื่อสร้างความตระหนัก และพัฒนานโยบายต่างๆ สู่การป้องกันคนล้มตายจาก AMR จำนวนมากถึงปีละสิบล้านคน มากกว่าตายจากมะเร็ง


เมื่อตกลงกันว่า PMAC 2018 จะประชุมกันในเรื่องนี้ นพ. วิโรจน์ ก็สวมวิญญาณนักวิจัย หาข้อมูลหลักฐานสำหรับใช้ในการประชุมนโยบายทันที นำไปสู่การวิจัยเชิงนโยบายที่งดงามยิ่ง ได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่จากหลายแหล่ง รวมทั้งจากต่างประเทศ เกิดความร่วมมือทำวิจัยกับต่างประเทศ รวมทั้งได้ส่งคนไปทำปริญญาเอกในต่างประเทศด้วย ต้องฟังเสียงเล่าของคุณหมอวิโรจน์เองนะครับ จึงจะได้รสชาติ ฟัง ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๑๒ ม.ค. ๖๐
[download file audio]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)