วันที่ 61 วันที่แสนน่าเบื่อ (25 มกราคม 2560)

<p “=””>บรรยากาศในห้องวันนี้ช่างเงียบเหงานัก นักเรียนชั้น ป.5/2 ที่วิ่งซนอยู่ไหนห้องโดนจับไปเข้าค่ายปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 ทำให้วันนี้ไม่ได้สอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง การมีกิจกรรมเยอะก็ดี นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และประสบการณ์นอกห้องเรียน แต่กิจกรรมก็มาเอาชั่วโมงเรียนไปอีกแล้ว ทำให้ต้องใส่เนื้อหาเข้าไปเยอะในชั่วโมงต่อไป นักเรียนบางคนที่หัวดี ความจำดีหน่อยก็จำได้ แต่บางคนเข้าใจยาก หัวช้าหน่อยก็อาจจะลืมก็เป็นได้ คนเรามีศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่ด้วยหน้าที่ครูก็จะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ขอให้นักเรียนได้มีความรู้ติดตัว ไม่มากก็น้อย </p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)