ชีวิตที่พอเพียง : 2840. สังคมข้อมูลหลักฐาน


เรามักจะพูดกันว่า ยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นความจริง

แต่สภาพที่เราต้องการอย่างยิ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ Thailand 4.0 คือความเป็น “สังคมข้อมูลหลักฐาน


ผมเกิดความคิดในการเขียนบันทึกนี้ ระหว่างนั่งร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ของ ดร. นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ เช้าวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

งานวิจัยในระยะที่ ๒ ของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ดร. ยศ คือการวิจัยเพื่อหนุน evidence-informed policy development ซึ่งกว้างกว่างาน HTA ในงานวิจัยระยะที่ ๑ ของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นพ. ยศ


งานวิจัย HTA เป็นงานวิจัยสร้างหลักฐานการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ทำให้ตัดสินใจใช้/ไม่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ อย่างมีข้อมูลหลักฐาน เป็นส่วนสำคัญของการกำหนดนโยบายแบบอิงข้อมูลหลักฐาน เป็นคุณูปการของ HITAP ต่อระบบสุขภาพไทยอย่างเห็นได้ชัด


แต่วงการอื่น ยังไม่มีกลไกวิชาการ ในการสร้างข้อมูลหลักฐานเพื่อการกำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย ๔.๐วิจารณ์ พานิช

๑๒ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.59.98
เขียนเมื่อ 

Isn't the new ministry 'Digital Economy' supposed to start 'digitization programs' to support Thailand's economy and services?

I agree that 'policy and infrastructure' for data-based public services is urgently much needed, data security training and skills in data technologies should also be among the groundwork (now) to prepare for data-based society.