การลงทุนของผู้เริ่มต้นทำงาน

ผู้ที่เริ่มทำงานมาได้สักพัก พอมีเงินเก็บออมจากเงินเดือนอยู่บ้าง และกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้เงินเก็บของตนเพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยการลงทุนนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ลงทุน

การลงทุนในการออมเงินในธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยก็เป็นวิธีการลงทุนอย่างนึงที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก แต่จะได้ผลตอบแทนไม่ค่อยมาก กองทุนรวมก็เป็นการลงทุนที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยการลงทุนในกองทุนรวมจะมีผู้มีความรู้ในการลงทุนมาบริหารเงินแทนเรา ไม่ต้องใช้เงินมากมายก็ลงทุนได้และได้ผลตอบแทนมากกว่าพวกดอกเบี้ยเงินที่ฝากกับธนาคาร

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านไหน ผู้ลงทุนควรจะศึกษาก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และได้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การลงทุนของผู้เริ่มต้นทำงานความเห็น (0)