วันที่ 59 วรรณะสีอุ่น (23 มกราคม 2560)

สวัสดีเช้าวันจันทร์ วันแรกของสัปดาห์ เริ่มต้นด้วยการสอนพระพุทธศาสนา เกิดความสงสัยในชั้นเรียนของเรามีทั้งคนที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม แล้วเขาจะอยากเรียนเรื่องนี้หรือไม่ เขาคงอยากเรียนศาสนาของเขาหรือเปล่า ก็เลยเกิดความคิด เวลาเราพูดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาออกไป เราก็ปลีกเวลาไปถามของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามบ้าง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน นักเรียนที่นับถือพุทธก็จะได้ความรู้จากเพื่อน ๆ ไปด้วย บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

ช่วงบ่ายวิชาศิลปะ วันนี้สอนเรื่องวรรณะสี นักเรียนบอกว่าเรียนไปแล้ว แต่ครูปิ๋มขอทบทวนให้ก็แล้วกัน เรียนหลาย ๆ รอบจะได้จำ วันนี้พูดถึงเรื่องวรรณะสีอุ่น อธิบายไปก็มีบางคนที่มีนิสัยชอบกวนประสาท ชอบพูดนอกเรื่อง ทำให้การอธิบายต้องหยุดชะงัก ทำให้เสียเวลา คราวหลังต้องจัดการขั้นเด็ดขาด งานก็ไม่เสร็จ สรุปก็คือนำไปทำต่อเป็นการบ้าน หวังว่าอาทิตย์หน้าคงได้ชิ้นงานคืนมา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)