งานที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย


ข่าวนี้ ชี้ว่าเรื่องการใช้มหาวิทยาลัยทำงานบริการวิชาการ ก็ต้องมีระบบ และน่าจะต้องอยู่ภายใต้การแข่งขันกับที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัว เข้าสู่สภาพที่มีการแข่งขัน


เรื่องแบบนี้มองต่างมุมกันได้ แต่เราอยู่ในโลกทุนนิยม ที่ขับเคลื่อนโดยปรัชญาตะวันตก ที่ใช้การแข่งขันเป็นพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้า หากมหาวิทยาลัยไม่สร้างความเข้มแข็งของตนเองให้แข่งขันได้ ต่อไปจะลำบาก โลกนี้ไม่ใช่โลกของคนอ่อนแอ/ระบบที่อ่อนแอวิจารณ์ พานิช

๒๔ ธ.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)